Kroekestopke

Werkwijze & begeleiding

Nadat de kinderen uit school komen, gaan ze eerst aan tafel. Ze krijgen fruit en crackers en iets te drinken. Ondertussen kunnen ze even hun verhaal kwijt. Vervolgens kunnen ze diverse leuke activiteiten in de groep doen (knutselen, spelletjes, lezen, bouwen e.d.) of buiten op het schoolplein.
De pedagogisch medewerkers bieden door het jaar heen de kinderen diverse georganiseerde activiteiten aan, zoals kook- en bakactiviteiten en knutselactiviteiten Ze kijken goed welke interesses en behoeften de verschillende groepen kinderen hebben.

Daarnaast worden er ook extra activiteiten aangeboden, zoals dansles.

Kinderen die tot na 18.00 uur blijven krijgen een warme maaltijd, die door de ouders zelf verzorgd dient te worden.

De pedagogisch medewerkers houden enerzijds toezicht tijdens het spelen, anderzijds vervullen zij een actieve rol hierin door het aanbieden van activiteiten en begeleiden en ondersteunen de kinderen hierbij.

In de zomervakantie wordt er op de buitenschoolse opvang in Roggel gedurende 6 weken een speciaal zomerprogramma georganiseerd. Iedere week staat dan in het teken van een ander thema. Binnen dit thema worden dan diverse activiteiten georganiseerd, zoals knutselactiviteiten, speurtochten, kookactiviteiten en workshops (o.a. schilder workshops, creatieve workshops en techniekworkshops). Ook vinden er dan uitstapjes plaats. De kinderen die door het jaar heen deelnemen aan de buitenschoolse opvang in Roggel kunnen ook aan dit zomerprogramma bij de buitenschoolse opvang In Roggel deelnemen.


Werken volgens de Gordon methodiek

Alle medewerkers zijn geschoold in de Gordon methodiek. Dit is een methodiek gericht op heldere communicatie , waarin eigen gevoelens, behoeften en standpunten van de volwassenen en die van de kinderen, duidelijk worden gemaakt en waarmee  rekening wordt gehouden. Door rekening te houden met de gevoelens en behoeften van kinderen en deze te verwoorden leren kinderen rekening houden met anderen, voelen ze zich gehoord en ontwikkelen ze zelfvertrouwen.


Persoonlijke begeleiding: mentor

Ieder kind binnen de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van ’t Kroekestöpke heeft een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker, die op de groep van het kind werkt en die het kind kent. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en op de BSO ook voor het kind.
De mentor op de dagopvang en de peuteropvang volgt o.a. de ontwikkeling van het kind en draagt zorg voor het invullen van het persoonlijk ontwikkelingsboekje en de oudergesprekken. Op de BSO wordt geen persoonlijk ontwikkelingsboekje ingevuld.
De mentor op de BSO bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders, indien dat gewenst is. Indien de mentor van uw kind niet aanwezig is, kunt u natuurlijk altijd met uw vragen en opmerkingen bij de overige pedagogisch medewerkers terecht.


Samenwerking met externe organisaties

Binnen ’t Kroekestöpke werken we samen met externe organisaties: Zo is er contact met de verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en met de basisschool.

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165