Kroekestopke

Werkwijze & begeleiding

Nadat de kinderen uit school komen, gaan ze eerst aan tafel. Ze krijgen fruit en crackers en iets te drinken. Ondertussen kunnen ze even hun verhaal kwijt. Vervolgens kunnen ze diverse leuke activiteiten in de groep doen (knutselen, spelletjes, lezen, bouwen e.d.) of buiten op het schoolplein.

De pedagogisch medewerkers bieden door het jaar heen de kinderen diverse georganiseerde activiteiten aan, zoals kook- en bakactiviteiten en knutselactiviteiten Ze kijken goed welke interesses en behoeften de verschillende groepen kinderen hebben.

Daarnaast worden er ook extra activiteiten aangeboden, zoals dansles.
Kinderen die tot na 18.00 uur blijven krijgen een warme maaltijd, die door de ouders zelf verzorgd dient te worden.

De pedagogisch medewerkers houden enerzijds toezicht tijdens het spelen, anderzijds vervullen zij een actieve rol hierin door het aanbieden van activiteiten en begeleiden en ondersteunen de kinderen hierbij.

In de zomervakantie wordt er gedurende 6 weken een speciaal zomerprogramma georganiseerd. Iedere week staat dan in het teken van een ander thema. Binnen dit thema worden dan diverse activiteiten georganiseerd, zoals knutselactiviteiten, speurtochten, kookactiviteiten en workshops (o.a. schilder workshops, creatieve workshops en techniekworkshops). Ook vinden er dan uitstapjes plaats.


Werken volgens de Gordon methodiek

Alle medewerkers zijn geschoold in de Gordon methodiek. Dit is een methodiek gericht op heldere communicatie , waarin eigen gevoelens, behoeften en standpunten van de volwassenen en die van de kinderen, duidelijk worden gemaakt en waarmee  rekening wordt gehouden. Door rekening te houden met de gevoelens en behoeften van kinderen en deze te verwoorden leren kinderen rekening houden met anderen, voelen ze zich gehoord en ontwikkelen ze zelfvertrouwen.


Samenwerking met externe organisaties

Binnen ’t Kroekestöpke werken we samen met externe organisaties: Zo is er contact met de verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en met de basisschool.

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165