Kroekestopke

Buitenschoolse opvang

In Roggel worden de kinderen van groep 1 en 2 opgevangen in het gebouw van peuteropvang De Tamboerijn, gelegen bij basisschool de Zjwiek. In een groep van maximaal 20 kinderen kunnen de kinderen spelen in een omgeving die de meeste kinderen kennen, omdat ze vaak al gebruik gemaakt hebben van de peuteropvang.

De kinderen van groep 3-8 worden opgevangen in de BSO-ruimte bij de basisschool. Hier beschikken we over 2 lokalen, die met elkaar verbonden zijn, zodat de groep gesplitst kan worden in 2 groepen, namelijk de kinderen van groep 3 en 4 en de kinderen van groep 5 t/m 8.
Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van de speelplaats van de basisschool.

 

Groepen

Bij de buitenschoolse opvang in Roggel zitten de kinderen samen met leeftijdsgenoten in dezelfde groep. Op minder drukke dagen worden de groepen samengevoegd tot 1 verticale groep van 4-12 jaar.
De groepen hebben allemaal een eigen groepsnaam:

  • Groep 1 en 2:     De Kroekekids
  • Groep 3 en 4:     De Baönisse
  • Groep 5 t/m 8:   De Zjwiekers

 

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165