Kroekestopke

Huisregels

In onze huisregels hebben we in het kort per opvangsoort weergegeven welke afspraken er binnen ’t Kroekestöpke zijn gemaakt om alles soepel te laten verlopen. Via de onderstaande links kunt u deze downloaden.

Protocollen

Via onze besloten facebookpagina kunt u onderstaande protocollen downloaden:

  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Handleiding behorend bij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Beroepscode kinderopvang
  • Privacyreglement
  • Protocol zieke kinderen, medisch handelen en geneesmiddelenverstrekking

Ouders kunnen pedagogisch medewerkers verzoeken hun kind een medicijn toe te dienen. Ze dienen dan altijd een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” in te vullen en te ondertekenen, waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. De “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” wordt ingevuld voor alle soorten medicijnen, paracetamol, homeopathische middelen en zelfzorgmiddelen.

De overeenkomst gebruik geneesmiddelen kunt u downloaden via onderstaande link.

 

 

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165