Kroekestopke

Inspectie

De rijksoverheid stelt aan kinderdagverblijven kwaliteitseisen op het gebied van o.a. pedagogisch klimaat, personeel, groepen, groepsgrootte en inzet personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en ouderrecht. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De gemeente Leudal is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang binnen de gemeente Leudal. In opdracht van de gemeente Leudal voeren inspecteurs van de GGD het toezicht uit. Aangekondigd en onaangekondigd bezoeken zij de dagverblijven en toetsen de situatie aan de hand van diverse criteria. Ze beoordelen dit en rapporteren aan de gemeente.

De inspectierapporten zijn beschikbaar voor ouders via onze besloten Facebookpagina, maar kunnen ook ingezien worden via http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2016 is ’t Kroekestöpke aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent dat bij de externe behandeling van klachten de procedure van de Geschillencommissie gevolgd zal worden.
Indien u klachten heeft verzoeken wij u altijd deze eerst intern kenbaar te maken, zodat we kunnen kijken of deze in onderling overleg opgelost kunnen worden.

De aangepaste brochure met betrekking tot de behandeling van klachten kunt u downloaden via deze link: Brochure "Klachtenbehandeling".

Het jaarverslag "Klachten" is beschikbaar via onze besloten Facebookpagina.

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165