Kroekestopke

Over ons

In de loop der jaren is ’t Kroekestöpke uitgegroeid tot een dagverblijf waar ervaren en kundige medewerkers dagelijks weer klaarstaan om de kinderen en ouders op een warme manier te verwelkomen.
Bij ’t Kroekestöpke staat het kind centraal. We verzorgen en begeleiden de kinderen met aandacht. We bieden ze een vertrouwde, veilige, huiselijke en stimulerende omgeving, waarbinnen ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. We beschikken over mooie locaties met ruime buitenspeelplaatsen.

’t Kroekestöpke biedt meer dan alleen opvang en verzorging. We geven de kinderen de rust en de ruimte om te spelen. We laten de kinderen op hun eigen manier en in hun eigen tempo de wereld ontdekken. We werken met horizontale groepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Op deze manier kunnen we de dagindeling, de groepsruimte en de activiteiten goed afstemmen op de behoeften van de kinderen.

’t Kroekestöpke biedt flexibele opvang aan. Dit betekent dat ouders hun kind kunnen brengen op alle tijdstippen van de dag en dat ze slechts de uren betalen die daadwerkelijk worden afgenomen. Tijdens vakantie of als het kind ziek is worden dus geen uren in rekening gebracht. U kunt uw kind tot 24 uur van tevoren afmelden en in geval van ziekte tot zelfs 08.00 uur ’s morgens. Bij tijdige afmelding worden geen opvangkosten in rekening gebracht.

De opvang is inclusief eten en pampers. Vanaf de leeftijd van 1 jaar wordt wel de warme maaltijd door ouders meegegeven. Indien kinderen dieetvoeding hebben, wordt dit ook door de ouders zelf verstrekt.

’t Kroekestöpke bestond in eerste instantie uit het kinderdagverblijf in Roggel en de buitenschoolse opvang in Roggel en Heibloem. In 2007 werd ’t Kroekestöpke uitgebreid met een kinderdagverblijf in Baexem. In 2011 kwamen de peuterspeelzalen in Roggel en Heibloem er nog bij, zodat we nu beschikken over 6 locaties:

Dagopvang in Roggel en Baexem                
 

Peuteropvang in Roggel en Heibloem   
    

Buitenschoolse opvang in Roggel en Heibloem 
 

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165