Kroekestopke

Tarieven Dagopvang ’t Kroekestöpke

Per 1 januari 2019 is het tarief voor dagopvang € 8,02 per uur.

U betaalt alleen voor die uren dat uw kind ’t Kroekestöpke bezoekt afgerond op hele uren per dag.

Belangrijk om te weten:

  • Het bedrag wordt via een automatisch incasso van uw bank-/girorekening afgeboekt.
  • Is uw kind ziek, of heeft u vakantie , dan hoeft u bij ons dus niet te betalen. Wel is de afmeldingsregeling van kracht. Dit betekent dat u uw kind minimaal 24 uur van tevoren moet afmelden, anders wordt 4 uur in rekening gebracht gebracht voor een hele dag en 2 uur voor een halve dag. Bij ziekte van uw kind kunt u tot ’s morgens 08.00 uur afmelden.
  • Via de belastingdienst kunt u een groot gedeelte van de kosten kinderopvang terug krijgen.
    Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie en om het aanvraagformulier te downloaden.
  • U ontvangt van ons iedere maand (over de periode van de 23e van de maand t/m de 22e van de maand daaropvolgend) een factuur met daarop het aantal uren dat uw kind(eren) bij ons is(zijn) geweest. Het bedrag wordt via een automatisch incasso van uw bank-/girorekening afgeboekt.
  • Mocht één van beide ouders onverhoopt werkloos raken, dan kunt u nog 6 maanden  kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze maatregel is in werking gesteld om te voorkomen dat kinderen bij werkloosheid van één van beide ouders, niet meer naar de opvang kunnen komen. Door deze maatregel wordt de continuïteit in het kinderleven dus meer gewaarborgd.  Informatie over kinderopvangtoeslag bij werkloosheid vindt u terug op de site www.toeslagen.nl.

Indien u vragen heeft over onze tarieven of teruggave van de belastingdienst, neem dan contact op met ’t Kroekestöpke via tel. 0475-496165, of mail naar: info@kroekestopke.nl.

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165