Kroekestopke

Tarieven Peuteropvang

Tarieven voor tweeverdieners 2019 (recht op kinderopvangtoeslag) 

Een vast maandbedrag voor tweeverdieners, waarbij u recht heeft op toeslag via de Wet Kinderopvang.
Van onderstaande bedragen krijgt u, afhankelijk van uw inkomen, een groot gedeelte vergoed via de Wet Kinderopvang.

Bedrag

Periode

Duur

Soort bedrag

Een/tweeverdiener

€ 104,26 

per maand

één ochtend per week

Vast maandbedrag

Tweeverdiener

€ 104,26 

per maand

één middag per week

Vast maandbedrag

Tweeverdiener

€ 208,52

per maand

één dag per week

Vast maandbedrag

Tweeverdiener

Belangrijk om te weten:

  • Details dagarrangement: het tarief hiervoor bedraagt € 208,52 per maand (i.p.v. 6¾ uur voor het dagarrangement betaalt u 6½ uur). Dit dagarrangement is alleen toegankelijk voor peuters van 3 jaar en ouder en wordt, bij voldoende deelname, aangeboden op peuteropvang de Tamboerijn in Roggel.
  • Via de belastingdienst op www.toeslagen.nl kunt u het aanvraagformulier downloaden.
    U kunt op deze site ook een proefberekening laten maken.
  • Mocht één van beide ouders onverhoopt werkloos raken, dan kunt u nog 6 maanden  kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze maatregel is in werking gesteld om te voorkomen dat kinderen bij werkloosheid van één van beide ouders, niet meer naar de peuteropvang kunnen komen. Door deze maatregel wordt de continuïteit in het kinderleven dus meer gewaarborgd. Informatie over kinderopvangtoeslag bij werkloosheid vindt u ook terug op de website www.toeslagen.nl

Wijze van factureren:

  • U ontvangt van ons iedere maand een factuur. Deze betreft de 1e van de maand tot aan de 1e van de maand daaropvolgend.
  • Er worden 48 weken per jaar in rekening gebracht (12 maanden x 4 weken).
  • Het bedrag wordt via een automatische incasso van uw bank-/girorekening afgeboekt.
  • Indien u tijdens schoolvakanties gebruik wilt maken van de dagopvang kunt u terecht bij onze dagopvanglocatie Hoek 8 in Roggel. U hoeft dan niet te betalen voor de opvanguren op de dagdelen dat het kind door het jaar heen gebruik maakt van de peuteropvang.


Tarieven voor één- en geenverdieners (geen recht op kinderopvangtoeslag)

Eén en geenverdieners (ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag) betalen € 0,69 per uur. De overige kosten worden gesubsidieerd via de gemeente Leudal. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
Bent u één- of geen verdiener, neem dan contact met ons op via info@kroekestopke.nl of telefonisch via 0475-496165. Wij lichten dit dan graag voor u toe.


Tarieven voor kinderen met een VVE-indicatie
Peuteropvang de Tamboerijn is in het LRKP geregistreerd als VVE-locatie. Dit betekent dat wij op peuteropvang de Tamboerijn Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan mogen bieden aan kinderen die een risico lopen een achterstand in de Nederlandse taal te ontwikkelen.
Deze kinderen worden hiervoor geïndiceerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Kinderen met een VVE-indicatie kunnen gedurende minimaal 10 uur per week het VVE-programma  volgen. Ouders betalen hiervoor een gemaximeerde vergoeding. De rest wordt gecompenseerd door de gemeente, mits ouders niet via de belastingdienst gecompenseerd worden.

Indien u vragen heeft over onze tarieven of teruggave van de belastingdienst, neem dan contact op met ’t Kroekestöpke via tel. 0475-496165, of mail naar: info@kroekestopke.nl.

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165