Ouders

Een goede samenwerkingsrelatie met ouders vinden we belangrijk, zodat de verzorging en begeleiding van de kinderen thuis en bij ons zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden  afgestemd. We proberen aan te sluiten bij de wensen van jullie wat betreft opvoeding en verzorging, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden binnen de groep, waarin jullie kind zit. Belangrijk om te weten is, dat sommige dingen, die thuis wel mogelijk zijn, zijn niet altijd haalbaar zijn binnen de setting van de opvang. Pedagogisch medewerkers bespreken dit dan met jullie en stemmen dit zo goed mogelijk af.

Tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten vindt er overdracht plaats door de pedagogisch medewerkers en kunnen jullie informatie doorgeven die van belang is voor ons om goede zorg te kunnen bieden.

Op andere momenten kunnen jullie persoonlijk of telefonisch informatie uitwisselen. Gewoon even kijken hoe het gaat of zorgen die er zijn, delen.

Er worden activiteiten voor ouders en kinderen samen georganiseerd, zoals een fancyfair of een sprookjestocht  en een jaarlijkse ouderavond, die wordt georganiseerd door de oudercommissie in samenwerking met ons. 

We vragen jullie om jullie gegevens actueel te houden, zodat we jullie kunnen informeren via bijvoorbeeld nieuwsbrieven en berichten die per mail worden verspreid. Ook is het belangrijk dat we jullie  kunnen bereiken als jullie kind bijvoorbeeld ziek is. Wijzigingen in jullie contactgegevens kunnen jullie doorgeven via info@kroekestopke.nl.

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) van ’t Kroekestöpke is onafhankelijk, vertegenwoordigt de ouders van de kinderen en kan advies uitbrengen. De oudercommissie wordt actief betrokken bij het beleid van ’t Kroekestöpke, denkt mee, volgt de ontwikkelingen en adviseert over onder andere het pedagogisch beleidsplan,  het veiligheids-en gezondheidsbeleid en het tarief. De oudercommissie vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. De data van deze vergaderingen vinden jullie onder het kopje -data vergaderingen 2022- . 

Leden oudercommissie

  • Roggel:       Bernie Vossen, Rian Kierkels , Josien Bongers, Hans Derks,  Milou Bastings, Britt Maessen en Paula Kuipers
  • Baexem:     Tessa Bonekamp, Inge Peeters

We zijn regelmatig nog op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. Als je interesse hebt om lid te worden, kun je een mail sturen naar oc@kroekestopke.nl of naar info@kroekestopke.nl.

Bernie Vossen

Dagopvang Roggel
Peuteropvang Roggel
Voorzitter

Josien Bongers

Dagopvang Roggel
BSO Roggel

Hans Derks

Dagopvang Roggel
Peuteropvang Roggel
BSO Roggel

Milou Bastings

Dagopvang Roggel
Peuteropvang Roggel
BSO Roggel

Rian Kierkels

BSO Roggel

Tessa Bonekamp

Dagopvang Baexem

Paula Kuipers

Dagopvang Roggel
Peuteropvang Roggel
BSO Roggel

Britt Maessen

Dagopvang Roggel
Peuteropvang Roggel
BSO Roggel

Inge Peeters

Dagopvang Baexem

Data vergaderingen 2022

De oudercommissie vergadert gemiddeld 5 x per jaar. In 2022 zijn de vergaderingen op:

Donderdag 27 januari 2022

Maandag 28 maart 2022

Dinsdag 14 juni 2022

Woensdag 14 september 2022

Donderdag 24 november 2022

Ideeënbus oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van ’t Kroekestöpke. We stellen jullie vragen, opmerkingen en ideeën dan ook erg op prijs.

Bij de hoofdingang van de dagopvang in Roggel, de dagopvang in Baexem en de peuteropvang/BSO 1-2 in Roggel hangt een ideeënbus. Hebben jullie een vraag, opmerking of idee dan kunnen jullie, ook anoniem, gebruik maken van deze ideeënbus. Alleen leden van de oudercommissie hebben toegang tot de inhoud hiervan. Wij zullen dan met deze vragen, opmerkingen en ideeën aan de slag gaan. 

Natuurlijk kunnen jullie ook altijd rechtstreeks contact opnemen met ons via oc@kroekestopke.nl of door ons even aan te spreken.