Ouders

Een goede samenwerkingsrelatie met ouders vinden we belangrijk, zodat de verzorging en begeleiding van de kinderen thuis en bij ons zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden  afgestemd. We proberen aan te sluiten bij de wensen van jullie wat betreft opvoeding en verzorging, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden binnen de groep, waarin jullie kind zit. Belangrijk om te weten is, dat sommige dingen, die thuis wel mogelijk zijn, zijn niet altijd haalbaar zijn binnen de setting van de opvang. Pedagogisch medewerkers bespreken dit dan met jullie en stemmen dit zo goed mogelijk af.

Tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten vindt er overdracht plaats door de pedagogisch medewerkers en kunnen jullie informatie doorgeven die van belang is voor ons om goede zorg te kunnen bieden.

Op andere momenten kunnen jullie persoonlijk of telefonisch informatie uitwisselen. Gewoon even kijken hoe het gaat of zorgen die er zijn, delen.

Er worden activiteiten voor ouders en kinderen samen georganiseerd, zoals een fancyfair of een sprookjestocht  en een jaarlijkse ouderavond, die wordt georganiseerd door de oudercommissie in samenwerking met ons. 

We vragen jullie om jullie gegevens actueel te houden, zodat we jullie kunnen informeren via bijvoorbeeld nieuwsbrieven en berichten die per mail worden verspreid. Ook is het belangrijk dat we jullie  kunnen bereiken als jullie kind bijvoorbeeld ziek is. Wijzigingen in jullie contactgegevens kunnen jullie doorgeven via info@kroekestopke.nl.

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) van ’t Kroekestöpke is onafhankelijk, vertegenwoordigt de ouders van de kinderen en kan advies uitbrengen. De oudercommissie wordt actief betrokken bij het beleid van ’t Kroekestöpke, denkt mee, volgt de ontwikkelingen en adviseert over onder andere het pedagogisch beleidsplan,  het veiligheids-en gezondheidsbeleid en het tarief. De oudercommissie vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. De data van deze vergaderingen vinden jullie onder het kopje -data vergaderingen 2024- . 

Leden oudercommissie

  • Roggel:       Bernie Vossen, Josien Bongers, Milou Bastings, Ruth van Oost en Hans Versteegen
  • Baexem:     Tessa Bonekamp, Inge Peeters en Rick Sonnemans

We zijn regelmatig nog op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. Als je interesse hebt om lid te worden, kun je een mail sturen naar oc@kroekestopke.nl of naar info@kroekestopke.nl.

Bernie Vossen

Dagopvang - BSO Roggel
Peuteropvang Roggel
Voorzitter

Josien Bongers

Dagopvang Roggel
Peuteropvang Roggel
BSO Roggel

Ruth van Oost

Dagopvang Roggel
Peuteropvang Roggel

Milou Bastings

BSO Roggel

Hans Versteegen

Dagopvang Roggel
BSO Roggel

Vacature

vacature

Rick Sonnemans

Dagopvang Baexem

Vacature

Vacature

Vacature

Vacature

Vacature

Vacature

Tessa Bonekamp

Dagopvang Baexem

Data vergaderingen 2024

De oudercommissie vergadert gemiddeld 5 x per jaar. In 2024 zijn de vergaderingen op:

Dinsdag 23 januari 2024

Woensdag 27 maart 2024

Donderdag 13 juni 2024

Maandag 16 september 2024

Dinsdag 19 november 2024

Ideeënbus oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van ’t Kroekestöpke. We stellen jullie vragen, opmerkingen en ideeën dan ook erg op prijs.

Bij de hoofdingang van de dagopvang in Roggel, de dagopvang in Baexem en de peuteropvang/BSO 1-2 in Roggel hangt een ideeënbus. Hebben jullie een vraag, opmerking of idee dan kunnen jullie, ook anoniem, gebruik maken van deze ideeënbus. Alleen leden van de oudercommissie hebben toegang tot de inhoud hiervan. Wij zullen dan met deze vragen, opmerkingen en ideeën aan de slag gaan. 

Natuurlijk kunnen jullie ook altijd rechtstreeks contact opnemen met ons via oc@kroekestopke.nl of door ons even aan te spreken. 

 

Voorlezen is leuk! Prentenboeken laten een kind de wereld beleven door de ogen van een ander. Ook is voorlezen goed voor de taalontwikkeling. Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook nuttig!

 Ouders kunnen voor hun kinderen van 0-18 jaar een gratis lidmaatschap voor de bibliotheek afsluiten. Voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar staat er dan ook een gratis boekstartkoffertje klaar!

Daarnaast organiseert het Bibliocenter de volgende activiteiten:

Babybieb: Beleef in de babybieb een gezellig moment voor jou en je baby. Ontdek hoe leuk en leerzaam het is om samen boekjes te ontdekken. De babybieb is voor kinderen van 3-18 maanden oud.

Voorleespret met peuters: Het voorleesuurtje “Voorleespret met peuters” is bedoeld voor (groot)ouders en kinderen in de peuterleeftijd van 2 tot 4 jaar. Tijdens Voorleespret staat iedere keer een prentenboek centraal. Aan de hand van dit boek wordt gezongen en gespeeld.

De babybieb en voorleespret met peuters vinden plaats in de bibliotheek in Heythuysen en is voor zowel leden als niet leden van de bibliotheek!

Zie voor meer informatie de flyers op de verschillende locaties. Of kijk op www.bibliocenter.nl.