Ouders

Een goede samenwerkingsrelatie met ouders vinden we belangrijk, zodat de verzorging en begeleiding van de kinderen thuis en bij ons zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden  afgestemd. We proberen aan te sluiten bij de wensen van jullie wat betreft opvoeding en verzorging, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden binnen de groep, waarin jullie kind zit. Belangrijk om te weten is, dat sommige dingen, die thuis wel mogelijk zijn, zijn niet altijd haalbaar zijn binnen de setting van de opvang. Pedagogisch medewerkers bespreken dit dan met jullie en stemmen dit zo goed mogelijk af.

Tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten vindt er overdracht plaats door de pedagogisch medewerkers en kunnen jullie informatie doorgeven die van belang is voor ons om goede zorg te kunnen bieden.

Op andere momenten kunnen jullie persoonlijk of telefonisch informatie uitwisselen. Gewoon even kijken hoe het gaat of zorgen die er zijn, delen.

Er worden activiteiten voor ouders en kinderen samen georganiseerd, zoals een fancyfair of een sprookjestocht  en een jaarlijkse ouderavond, die wordt georganiseerd door de oudercommissie in samenwerking met ons. 

We vragen jullie om jullie gegevens actueel te houden, zodat we jullie kunnen informeren via bijvoorbeeld nieuwsbrieven en berichten die per mail worden verspreid. Ook is het belangrijk dat we jullie  kunnen bereiken als jullie kind bijvoorbeeld ziek is. Wijzigingen in jullie contactgegevens kunnen jullie doorgeven via info@kroekestopke.nl.

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) van ’t Kroekestöpke is onafhankelijk, vertegenwoordigt de ouders van de kinderen en kan advies uitbrengen. De oudercommissie wordt actief betrokken bij het beleid van ’t Kroekestöpke, denkt mee, volgt de ontwikkelingen en adviseert over onder andere het pedagogisch beleidsplan,  het veiligheids-en gezondheidsbeleid en het tarief. De oudercommissie vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. De data van deze vergaderingen vinden jullie onder het kopje -data vergaderingen 2021- . 

Leden oudercommissie

  • Roggel:       Bernie Vossen, Monique Smolenaars, Rian Kierkels , Josien Bongers, Hans Derks en Milou Bastings 
  • Baexem:     Tessa Bonekamp 
  • Heibloem:

We zijn regelmatig nog op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. Op dit moment zoeken we nog leden voor dagopvang Baexem, BSO Baexem en peuteropvang Heibloem.  Als je interesse hebt om lid te worden, kun je een mail sturen naar oc@kroekestopke.nl of naar info@kroekestopke.nl.

Bernie Vossen

Dagopvang Roggel
Voorzitter

Josien Bongers

Dagopvang Roggel Peuteropvang Roggel

Hans Derks

Dagopvang Roggel

Milou Bastings

Dagopvang Roggel
Peuteropvang Roggel

Rian Kierkels

BSO Roggel

Data vergaderingen 2021

De oudercommissie vergadert gemiddeld 5 x per jaar. In 2021 zijn de vergaderingen op:

Dinsdag 26 januari 2021

Woensdag 31 maart 2021

Donderdag 27 mei 2021

Dinsdag 14 september 2021

Woensdag 17 november 2021