Over ons

Team

Het team van ‘t Kroekestöpke bestaat uit deskundige, ervaren en enthousiaste pedagogisch medewerkers, die allemaal in het bezit zijn van minimaal een MBO-niveau 3 opleiding conform cao. Daarnaast zijn ze allemaal in het bezit van een diploma BHV, kinder-EHBO, Vversterk en zijn ze in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Verschillende medewerkers zijn ook gecertificeerd voor het VVE-programma Uk en Puk. 

Het team bestaat uit de leidinggevende, medewerker administratie en planning, pedagogische beleidsmedewerker/coach, pedagogisch medewerkers, facillitaire medewerkers en vrijwillgers.

Deskundigheid & coaching

Regelmatig worden er scholingsbijeenkomsten georganiseerd op het gebied van pedagogisch handelen. Vanaf 2019 wordt er ook structureel een pedagogisch coach ingezet om de pedagogisch medewerkers te coachen op individueel- en groepsniveau, zodat zij kunnen groeien in hun vakbekwaamheid.

Leerbedrijf

Stage bij 't Kroekestöpke

’t Kroekestöpke is een erkend leerbedrijf en er zijn regelmatig stagiaires binnen onze dagopvang. 

Wij bieden de volgende stageplaatsen:

  • Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 en niveau 4. Deze stages duren minimaal een half jaar, maximaal een jaar.
  • 1e jaars HBO-pedagogiek of Social Work ter oriëntatie op het werkveld. Deze stages duren een jaar.
  • VMBO 3e en 4e jaar ter oriëntatie op het werkveld. Dit zijn stages van 1-2 weken.

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) van ’t Kroekestöpke is onafhankelijk, vertegenwoordigt de ouders van de kinderen en kan advies uitbrengen. De oudercommissie wordt actief betrokken bij het beleid van ’t Kroekestöpke, denkt mee, volgt de ontwikkelingen en adviseert over onder andere het pedagogisch beleidsplan,  het veiligheids-en gezondheidsbeleid en het tarief. De oudercommissie vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. 

Leden oudercommissie

  • Monique Smolenaars en Dennis Smeets (BSO Roggel)
  • Bernie Vossen en Rian Kierkels (dagopvang Roggel)
  • Hans Derks (peuteropvang Roggel)
  • Maureen Vullers (peuteropvang Heibloem)

We zijn regelmatig nog op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. Indien je interesse hebt om lid te worden, kun je een mail sturen naar oc@kroekestopke.nl of naar info@kroekestopke.nl.