Over ons

Team

Bij ’t Kroekestöpke werken gekwalificeerde, enthousiaste medewerkers met liefde voor het vak. Regelmatig vinden er scholingen plaats, zodat onze medewerkers de beste opvang en zorg kunnen bieden. Maurice Wijers is de eigenaar van ’t Kroekestöpke en draagt zorgt voor de algehele leiding. Marc Coolsma verzorgt de administratie, planning en facturatie. Daarnaast bestaat het team uit pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches, pedagogisch medewerkers, facilitaire medewerkers en vrijwilligers.

Deskundigheid & coaching

Regelmatig worden er scholingsbijeenkomsten georganiseerd op het gebied van pedagogisch en ontwikkelingsgericht handelen. Ook  worden de medewerkers jaarlijks getraind op het gebied van bedrijfshulpverlening en EHBO aan kinderen, zodat ze bij calamiteiten goed kunnen handelen. Vanaf 2019 wordt er ook een pedagogisch coach ingezet om de pedagogisch medewerkers te coachen en begeleiden op individueel- en groepsniveau, zodat zij kunnen groeien in hun vakbekwaamheid.

Leerbedrijf

Stage bij 't Kroekestöpke

’t Kroekestöpke is een erkend leerbedrijf en stagiaires van verschillende opleidingen zijn welkom bij ons.

Wij bieden onder andere de volgende stageplaatsen:

  • Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 en niveau 4. Deze stages duren minimaal een half jaar, maximaal een jaar.
  • 1e jaars HBO-pedagogiek of Social Work ter oriëntatie op het werkveld. Deze stages duren een jaar.
  • VMBO 3e en 4e jaar ter oriëntatie op het werkveld. Dit zijn stages van 1-2 weken.

Ouders

Een goede samenwerkingsrelatie met ouders vinden we belangrijk, zodat de verzorging en begeleiding van de kinderen thuis en bij ons zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden  afgestemd. We proberen aan te sluiten bij de wensen van jullie wat betreft opvoeding en verzorging, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden binnen de groep, waarin jullie kind zit. Belangrijk om te weten is, dat sommige dingen, die thuis wel mogelijk zijn, zijn niet altijd haalbaar zijn binnen de setting van de opvang. Pedagogisch medewerkers bespreken dit dan met jullie en stemmen dit zo goed mogelijk af.

Tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten vindt er overdracht plaats door de pedagogisch medewerkers en kunnen jullie informatie doorgeven die van belang is voor ons om goede zorg te kunnen bieden.

Op andere momenten kunnen jullie persoonlijk of telefonisch informatie uitwisselen en eventuele zorgen delen.

Er worden activiteiten voor ouders en kinderen samen georganiseerd, zoals een fancyfair of een sprookjestocht en activiteiten voor ouders, zoals een ouderavond.

We vragen jullie om jullie gegevens actueel te houden, zodat we jullie kunnen informeren via bijvoorbeeld nieuwsbrieven en berichten die per mail worden verspreid. Ook is het belangrijk dat we jullie  kunnen bereiken als jullie kind bijvoorbeeld ziek is. Wijzigingen in jullie contactgegevens kunnen jullie doorgeven via info@kroekestopke.nl.

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) van ’t Kroekestöpke is onafhankelijk, vertegenwoordigt de ouders van de kinderen en kan advies uitbrengen. De oudercommissie wordt actief betrokken bij het beleid van ’t Kroekestöpke, denkt mee, volgt de ontwikkelingen en adviseert over onder andere het pedagogisch beleidsplan,  het veiligheids-en gezondheidsbeleid en het tarief. De oudercommissie vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. 

Leden oudercommissie

  • Monique Smolenaars en Dennis Smeets (BSO Roggel)
  • Bernie Vossen en Rian Kierkels (dagopvang Roggel)
  • Hans Derks en Josien Bongers (peuteropvang Roggel)
  • Maureen Vullers (peuteropvang Heibloem)

We zijn regelmatig nog op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. Als je interesse hebt om lid te worden, kun je een mail sturen naar oc@kroekestopke.nl of naar info@kroekestopke.nl.