Peuteropvang 2-4 jaar

’t Kroekestöpke biedt peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Roggel en Heibloem. Kinderen op de peuteropvang in Heibloem kunnen ook deelnemen aan het peuterprogramma in Roggel, indien men op andere dagen dan maandag en vrijdag gebruik wil maken van het peuterprogramma.

Locatie Roggel

Peuteropvang de Tamboerijn in Roggel is gelegen bij basisschool de Zjwiek. Zij bieden van maandag t/m vrijdag een peuterprogramma aan voor kinderen van 2-4 jaar.

Peuteropvang de Tamboerijn

Pastoor Hanraetsstraat 47
6088 ES Roggel
0475 – 493653

Locatie Heibloem

Peuteropvang ’t Hummelke in Heibloem is gelegen in het gebouw van basisschool de Heihorst. Zij bieden op maandag- en vrijdagochtend een peuterprogramma aan voor kinderen van 2-4 jaar.

Peuteropvang 't Hummelke

Pater van Donstraat 2a
6089 NP Heibloem
06-15338431

Dagritme/werkwijze

8.30 uur

Aanvang ochtendprogramma. De pedagogisch medewerkers ontvangen de kinderen en spreken de ouders. De kinderen mogen vrij spelen in de hoek van hun keuze.

8.45-9.00 uur

De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij het vrije spel van de kinderen en ondersteunen dit met taal.

9.00-10.00 uur

De activiteiten van de ochtend worden besproken aan de hand van dagritmekaarten. Vervolgens worden activiteiten gedaan volgens de VVE-methodiek Uk en Puk. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen op dit tijdstip extra begeleiding aan de hand van het handelingsplan.

10.00-10.15 uur

Vrij spelen. De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij het vrije spel van de kinderen en ondersteunen dit met taal.

10.15-11.00 uur

Gezamenlijk opruimen en aan tafel. Er wordt fruit gegeten en wat gedronken. Er worden ook liedjes gezongen en boekjes voorgelezen

11.00-11.30 uur

Buiten spelen. De kinderen kunnen klimmen, fietsen, rennen, met de bal spelen e.d. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld, boekjes gelezen, spelletjes gedaan etc.

11.30-11.45 uur

Gezamenlijk opruimen en afsluiting van de ochtend.

Pedagogische visie

Visie van 't Kroekestöpke

Het peuterprogramma wordt aangeboden aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Centraal staat het ontmoeten, spelen, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. Spelenderwijs de wereld verkennen, ontdekken en ontwikkelingskansen bieden is hierin erg belangrijk. Het peuterprogramma is gericht op spelend leren en biedt activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op de basisschool. Het middagprogramma biedt een verdieping van de aangeboden activiteiten en richt zich nog meer op de naderende overstap naar de basisschool.

Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders en pedagogisch medewerkers. Het geeft ouders inzicht over hoe de opvang is geregeld en op welke wijze de zorg voor hun kinderen wordt ingevuld. En het geeft pedagogisch medewerkers richting aan hoe zij invulling kunnen geven aan hun werk met als doel het bieden van kwalitatief goede zorg in een veilige en huiselijke omgeving, waarbinnen de kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen. Het pedagogisch beleidsplan is na te lezen via onze besloten Facebookpagina of per mail op te vragen via info@kroekestopke.nl

Ben je nieuwsgierig geworden naar 't Kroekestöpke?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen en bekijken dan samen de mogelijkheden voor eventuele opvang. Indien je graag je kind zou willen aanmelden kan dit telefonisch, per e-mail of door gebruik te maken van het inschrijfformulier.