Peuteropvang 2-4 jaar

In Roggel  bieden wij peuteropvang aan voor kinderen van 2-4 jaar.  Peuteropvang en dagopvang zijn aanvullend ten opzichte van elkaar. Waar bij de dagopvang het accent ligt op het verzorgen en spelenderwijs ontwikkelen door het grijpen van kansen, ligt bij de peuteropvang het accent op spelenderwijs ontwikkelen door kansen te creëren en de kinderen te helpen een goede start te maken op de basisschool.

Peuteropvang de Tamboerijn in Roggel is in het Landelijk register Kinderopvang als VVE-locatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie)Op deze locatie kunnen kinderen, die een VVE-indicatie hebben gekregen van de JGZ, begeleid worden.

Klik hier voor ons huishoudelijk reglement peuteropvang.

 

Locatie Roggel

Peuteropvang de Tamboerijn ligt op het terrein van basisschool de Zjwiek en is tijdens schoolweken en studiedagen geopend van 08.30-12.30 uur. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen peuters vanaf 3 jaar deelnemen van 08.30-14.00 uur. 

Peuteropvang de Tamboerijn

Pastoor Hanraetsstraat 47
6088 EH Roggel
06-27008862

Dagritme

8.30 uur

De pedagogisch medewerkers ontvangen de kinderen en de ouders. De kinderen kunnen vrij spelen in de hoek van hun keuze.

8.45 uur

Kringmoment waarin het programma van de dag wordt doorgenomen en activiteiten in de grote en kleine groep aan de hand van het thema. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen extra begeleiding.

9.45 uur

Gezamenlijk opruimen en aan tafel, waarbij fruit/groente wordt gegeten en gedronken. Er worden liedjes gezongen en verteld aan de hand van het thema of interactief voorgelezen.

10.30 uur

Ontwikkelingsgericht spelen binnen of buiten en ruimte voor de pedagogisch medewerkers om aan te sluiten bij het spel van de kinderen.

12.15 uur

Afronding van het ochtendprogramma.

12.30 uur

Vrij spelen binnen of buiten.

12.45 – 13.45 uur

13.45 – 14.00 uur

Activiteiten waarin spelenderwijs aandacht is voor de overstap naar de basisschool.

Gezamenlijk opruimen en afsluiten van de middag.

Peuterprogramma en Uk & Puk

Kansen creëren

Het peuterprogramma is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen ontmoeten elkaar en gaan spelenderwijs de wereld verkennen. Via themagerichte activiteiten en door in te spelen op wat er door de dag heen gebeurt bieden de pedagogisch medewerkers kansen aan de kinderen om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied, taal en motoriek.

De pedagogisch medewerkers gebruiken hierbij  de methodiek Uk en Puk, een VVE-programma, waarin de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar wordt gestimuleerd.  Bij de dagopvang wordt dit ook gebruikt, maar daar is het meer gericht op kansen grijpen, terwijl het bij de peuteropvang dagelijks wordt aangeboden aan de hand van een programma.De pedagogisch medewerkers zorgen voor een inrichting waarin de kinderen spelenderwijs het aanbod uit de activiteiten kunnen verwerken en verdiepen. De handpop Puk speelt hierbij een grote rol.

Spelenderwijs leren en ontwikkelen

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leren door te spelen en te ervaren. Bij de peuteropvang kunnen ze de dagelijkse leefwereld ontdekken en leren kennen, waarbij ruimte is voor de eigen fantasie, zelf ‘probleempjes’ oplossen en maken van eigen keuzes. Zo groeit hun zelfstandigheid en krijgen ze vertrouwen in zichzelf.

Ook bewegen is belangrijk voor jonge kinderen. Bij ’t Kroekestöpke staat gezonde kinderopvang hoog in het vaandel en bewegen en lekker buiten spelen horen daar ook bij!

In samenwerking met het Bibliocenter stimuleren we ouders en kinderen om lid te worden van de bibliotheek (gratis voor kinderen van 0-18 jaar) en brengen we het belang van (voor)lezen onder de aandacht.

Ben je nieuwsgierig geworden naar 't Kroekestöpke?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen en bekijken dan samen de mogelijkheden voor eventuele opvang. Indien je graag je kind zou willen aanmelden kan dit telefonisch, per e-mail of door gebruik te maken van het inschrijfformulier.