Kinderopvang 0-4 jaar

’t Kroekestöpke biedt dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Roggel en Baexem. De opvang is dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. De groepen binnen de dagopvang zijn horizontaal ingedeeld.

Er werken zoveel als mogelijk vaste medewerkers op vaste groepen. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. De ruimtes zijn kindvriendelijk ingericht en er zijn verschillende hoekjes waar de kinderen kunnen spelen, zoals een poppenhoek, leeshoek en bouwhoek. Zowel de dagopvang in Roggel als in Baexem beschikt over een ruimte buitenspeelplaats waar de kinderen lekker kunnen ravotten en spelen met elkaar! Er is ook veel buitenspelmateriaal, zoals een trampoline, zandbak en en klimtoestel.

Locatie Roggel

De dagopvang in Roggel is verdeeld over 4 groepen: 

Koelekupkes (0-1 jaar)
Kruumelkes (1 – 2 jaar)
Moezemuulkes (2 – 3 jaar)
Poeten (3 – 4 jaar)

Dagopvang Roggel

Hoek 8
6088 ES Roggel
0475 – 496165

Locatie Baexem

De dagopvang in Baexem is verdeeld over 3 groepen:

Koelekupkes (0 – 1 jaar)
Kruumelkes (1 – 2,5 jaar)
Poeten (2,6 – 4 jaar)

Dagopvang Baexem

Mgr. Kierkelsplein 15
6095 BK Baexem
0475 – 453055

Dagritme/werkwijze

7.00-8.00 uur

Ontbijten (07.00-07.45 uur) voor kinderen die thuis nog niet hebben gegeten en vrij spelen. Vanaf 8.00 uur gaan de kinderen naar de eigen stamgroep.

8.00-9.15 uur

Opening van de dag. Vrij spelen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

9.15-10.00 uur

Fruit eten en drinken

10.00-11.30 uur

Rusttijd voor kinderen die 2x slapen. Activiteiten voor kinderen die niet slapen. Ook is er tijd om buiten te spelen. 

11.30-12.30 uur

Eten (broodmaaltijd)

12.30-14.30 uur

Rusttijd voor de kinderen die slapen en vrij spelen voor de andere kinderen.

14.30-15.00 uur

Tussendoortje eten en drinken

15.00-16.00 uur

Activiteiten voor kinderen die niet slapen, rusttijd voor kinderen die 2x slapen.

16.00-16.30 uur

Tussendoortje en drinken

16.30-17.30 uur

Vrij spelen, als het kan spelen we ook buiten

17.30-18.00 uur

Warme maaltijd voor die kinderen die tot na 18.00 uur blijven

18.00-19.00 uur

Vrij spelen

Pedagogische visie

Visie van 't Kroekestopke

In de visie van ’t Kroekstöpke staat het kind centraal.

Elk kind is uniek en heeft eigen kwaliteiten. Door oog te hebben voor de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en door het aanbieden van een veilige en vertrouwde omgeving krijgt het de kans zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden. Aandacht en respect voor het kind staan centraal.

Naast de dagelijkse verzorging bieden de pedagogisch medewerkers de kinderen, binnen een stimulerende omgeving, activiteiten aan gericht op hun eigen belevingswereld. Het bieden van veiligheid draagt bij aan het welbevinden van kinderen. Wanneer kinderen zich veilig en op hun gemak voelen zullen ze zich beter ontwikkelen.

Om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen stimulansen nodig. Dit gebeurt binnen ‘t Kroekestöpke door een rijke speelleeromgeving te creëren die aansluit bij de directe belevingswereld van de kinderen. Kinderen leren in contact met andere volwassenen en kinderen. Dit leren gaat  spelenderwijs, want spel is heel belangrijk binnen de ontwikkeling van een kind.

Een kind vol zelfvertrouwen gaat op onderzoek uit, wil ontdekken, wil spelen en wil leren. Bij het spelen worden steeds nieuwe ervaringen opgedaan, waardoor nieuwe kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. Spelen bevordert het zelfvertrouwen van het kind, geeft het een gevoel van eigenwaarde en bevordert de diverse gebieden van de ontwikkeling, waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Wanneer een kind zich zeker en op zijn gemak voelt, zal het meer geïnteresseerd zijn in de omgeving, meer initiatieven nemen, meer betrokken zijn bij spel en intensiever en gevarieerder spelen. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen op een professionele en betrokken manier in het spelend leren!

Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders en pedagogisch medewerkers. Het geeft ouders inzicht over hoe de opvang is geregeld en op welke wijze de zorg voor hun kinderen wordt ingevuld. En het geeft pedagogisch medewerkers richting aan hoe zij invulling kunnen geven aan hun werk met als doel het bieden van kwalitatief goede zorg in een veilige en huiselijke omgeving, waarbinnen de kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen. Het pedagogisch beleidsplan is na te lezen via onze besloten Facebookpagina of per mail op te vragen via info@kroekestopke.nl

Ben je nieuwsgierig geworden naar 't Kroekestöpke?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen en bekijken dan samen de mogelijkheden voor eventuele opvang. Indien je graag je kind zou willen aanmelden kan dit telefonisch, per e-mail of door gebruik te maken van het inschrijfformulier.