Voor- en buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Bij de voorschoolse opvang in Roggel kunnen de kinderen voor schooltijd terecht. Op maandag t/m vrijdag is de voorschoolse opvang geopend vanaf 07.00 tot 08.25 uur. Aansluitend kunnen de kinderen naar school gaan. De kinderen van groep 1-2 zullen door de pedagogisch medewerkers naar school worden gebracht.

Bij de buitenschoolse opvang in Roggel kunnen de kinderen na schooltijd terecht. Op maandag, dinsdag en donderdag is de buitenschoolse opvang geopend vanaf 14.05 tot uiterlijk 19.00 uur terecht. Op woensdag en vrijdag kunnen de kinderen terecht vanaf 12.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Op woensdag, vrijdag en op minder drukke dagen zullen de groepen worden samengevoegd tot één verticale groep met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in de BSO-ruimte van groep 3 t/m 8.

Locatie Roggel

De buitenschoolse opvang in Roggel is verdeeld over 4 groepen:

Kroekekids (groep 1-2 basisschool)

Zjwiekers (groep 2-4 basisschool)

Baönisse (groep 4-8 basisschool)

Flekskids (groep 1-8 basisschool)

 

Groepsindeling

Groep 1-2

De kinderen van groep 1-2 worden opgevangen in het gebouw van peuteropvang ‘De Tamboerijn’. Deze is gelegen bij basisschool de Zjwiek. In een totale groepsgrootte van maximaal 20 kinderen kunnen zij spelen in een omgeving die de meeste kinderen kennen, omdat ze vaak al gebruik gemaakt hebben van de peuteropvang. De kinderen van groep 1-2 worden door de pedagogisch medewerkers binnen de school opgevangen om vervolgens gezamenlijk naar de buitenschoolse opvang te lopen. Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van de speelplaats van de peuteropvang.

Groep 3 t/m 8

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden opgevangen in de BSO-ruimte bij de basisschool de Zjwiek. Hier beschikken we over twee lokalen, die met elkaar verbonden zijn, zodat de groep gesplitst kan worden in twee groepen, namelijk de kinderen van groep 3-4 en de kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zelfstandig naar de buitenschoolse opvang lopen. Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van de speelplaats van de basisschool.

Dagritme/werkwijze

14.05-15.00 uur

Kinderen komen vanuit school naar de BSO-ruimte. De pedagogisch medewerkers controleren of alle kinderen aanwezig zijn en aansluitend mogen de kinderen vrij spelen.

15.00-15.30 uur

Er wordt fruit en een cracker of rijstwafel gegeten, wat gedronken en er is ruimte om feest te vieren wanneer iemand jarig is.  

15.30-17.00 uur

Er is ruimte voor activiteiten. Denk aan sport en spel, een creatieve opdracht of om samen te koken. Dit is vrijblijvend. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om vrij te spelen.

17.00-19.00 uur

Rond deze tijd worden de meeste kinderen weer opgehaald. Er is verder nog ruimte voor activiteiten en vrij spel.

Pedagogische visie

Visie van 't Kroekestopke

Visie uitwerken 

Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders en pedagogisch medewerkers. Het geeft ouders inzicht over hoe de opvang is geregeld en op welke wijze de zorg voor hun kinderen wordt ingevuld. En het geeft pedagogisch medewerkers richting aan hoe zij invulling kunnen geven aan hun werk met als doel het bieden van kwalitatief goede zorg in een veilige en huiselijke omgeving, waarbinnen de kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen. Het pedagogisch beleidsplan is na te lezen via onze besloten Facebookpagina of per mail op te vragen via info@kroekestopke.nl

Ben je nieuwsgierig geworden naar 't Kroekestöpke?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen en bekijken dan samen de mogelijkheden voor eventuele opvang. Indien je graag je kind zou willen aanmelden kan dit telefonisch, per e-mail of door gebruik te maken van het inschrijfformulier.