Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Bij de voorschoolse opvang in Roggel en Baexem kunnen de kinderen voor schooltijd terecht. Op maandag t/m vrijdag is de voorschoolse opvang geopend vanaf 07.00 tot 08.25 uur (Roggel) en op maandag, dinsdag en donderdag van 07.00-08.20 uur (Baexem).  Aansluitend gaan de kinderen naar school. In Roggel worden de kinderen van groep 1-2 worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht en lopen de kinderen van groep 3-8 lopen zelf naar hun klas. In Baexem worden alle kinderen door de pedagogisch medewerker naar school gebracht.

Bij de naschoolse opvang in Roggel en Baexem kunnen de kinderen na schooltijd terecht en tijdens vakanties en studiedagen van de basisschool. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de buitenschoolse opvang in Roggel geopend vanaf 14.05 tot 19.00 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag is de buitenschoolse geopend in Baexem geopend van 14.00-19.00 uur. Op vrijdag is de buitenschoolse opvang in de ochtend al geopend voor de kinderen van groep 1 die op vrijdag geen school hebben. De kinderen van groep 2-4 sluiten om 12.00 uur aan en om 14.05 uur (Roggel) en 14.00 uur (Baexem)  komen de kinderen van groep 5-8. Ook op vrijdag zijn we geopend tot 19.00 uur. 

In Roggel kunnen op minder drukke dagen de groepen worden samengevoegd tot een verticale groep met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in de BSO-ruimte van groep 3 t/m 8.

Klik hier voor ons huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang.

Groepen

De buitenschoolse opvang in Roggel is verdeeld over 4 groepen:

Muuskes (groep 1-2 basisschool)
Aepkes (groep 2-3 basisschool)
Bengelkes (groep 2-4 basisschool)
Vlaegele (groep 4-8 basisschool)

In Baexem hebben we de beschikking over 1 verticale groep voor kinderen van groep 1-8 van de basisschool: de Bengelkes

Groepsindeling

Groep 1-8 Baexem

Bij de BSO in Baexem spelen kinderen van verschillende leeftijden samen in 1 groep. De pedagogisch medewerker haalt de kinderen op in school en samen gaan ze naar de ruimte van de BSO.  Hier kunnen ze binnen spelen in de verschillende hoeken. Buiten is er volop ruimte om te rennen en te ravotten.

Groep 1-2 Roggel

De kinderen van groep 1-2  (Aepkes) spelen  in de ruimte van peuteropvang ‘De Tamboerijn’. Deze is vertrouwd voor veel kinderen, omdat ze deze nog kennen van hun tijd bij de peuteropvang. De kinderen van groep 1-2 worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald op school en lopen samen naar de BSO-ruimte bij de peuteropvang. Hier kunnen ze binnen heerlijk spelen in de verschillende hoeken en buiten veilig spelen op de afgeschermde speelplaats. In deze groep zitten maximaal 20 kinderen.

Groep 2 t/m 4 Roggel

De kinderen van groep 2 t/m 4 (Aepkes en Bengelkes) spelen in de ruimtes die liggen in basisschool de Zjwiek. Hier kunnen ze gebruik maken van twee grote ruimtes, zodat de groep opgesplitst kan worden tijdens onder andere eetmomenten.  In deze ruimte zijn verschillende speelhoeken gemaakt en er is volop ruimte om te knutselen en spelletjes te doen. Naast de twee ruimtes ligt nog een derde ruimte, waar de kinderen naar hartenlust  kunnen spelen met constructiemateriaal. Buiten kunnen ze spelen op het aangrenzende speelterrein van basisschool de Zjwiek.  

Groep 4 t/m 8 Roggel

De kinderen van groep 4 t/m 8 (Vlaegele) maken op maandag. dinsdag en donderdag gebruik van de ruimtes in het gemeenschapshuis La Rochelle.  Buiten spelen vindt plaats op de speelplaats van groep 6-8 van basisschool de Zjwiek. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van de gymzaal en andere ruimtes in het gemeenschapshuis. Op woensdag en vrijdag vindt de opvang van de kinderen van de Vlaegele plaats bij de ruimtes van de Aepkes en de Bengelkes.

Activiteitenprogramma

Bij de buitenschoolse opvang krijgen kinderen de ruimte om heerlijk te spelen en zich te ontspannen. Ze kunnen zelf kiezen wat ze na schooltijd gaan doen. Er worden  activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers en de kinderen kunnen zelf kiezen of ze hieraan meedoen of zelf een spelletje gaan doen, buiten spelen of bijvoorbeeld spelen met lego en ander constructiemateriaal.  Om de kinderen de kans te bieden hun talenten te ontdekken worden er door ’t Kroekestöpke ook activiteiten aangeboden  via CultuurPerron (o.a. muziek- en creatieve activiteiten).  Voor deze activiteiten geven de kinderen zich op.  

Dagritme

14.00/14/05 14.45-15.00 uur

Kinderen gaan vanuit school naar de BSO-ruimte. De pedagogisch medewerkers verwelkomen de kinderen, kijken of iedereen aanwezig is en gaan met hen aan tafel. Er wordt fruit/groente en crackers/rijstwafels gegeten. Ook wordt er wat gedronken en worden de jarige kinderen in het zonnetje gezet. De pedagogisch medewerkers vertellen de kinderen welke activiteit die dag op het programma staat.

15.00-16.00 uur

De kinderen die mee willen doen met de activiteit gaan hiermee aan de slag onder begeleiding van de pedagogisch medewerker. Dit kunnen creatieve activiteiten zijn, sport en spel, koken en bakken etc.  De andere kinderen gaan vrij spelen, binnen of buiten. Als er activiteiten zijn van Bureau Negen of Myouthic kunnen kinderen, die zich hebben opgegeven, hieraan meedoen.

16.00-17.00 uur

Kinderen kunnen vrij spelen binnen of buiten en rond 16.45 krijgen ze nog een cracker of rijstwafel aangeboden.

17.00-19.00 uur

Rond deze tijd worden de meeste kinderen weer opgehaald.

Kinderen kunnen vanaf 17.30 uur warm eten. Deze maaltijd wordt door ouders zelf verzorgd. Er is verder nog ruimte voor activiteiten en vrij spel.

Ben je nieuwsgierig geworden naar 't Kroekestöpke?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen en bekijken dan samen de mogelijkheden voor eventuele opvang. Indien je graag je kind zou willen aanmelden kan dit telefonisch, per e-mail of door gebruik te maken van het inschrijfformulier.